Kakšni so predpisi CLP za e-cigarete in taktilne opozorilne nalepke?

2023-04-30

E-cigarete in označevanje CLP:

E-cigarete in e-tekočine ureja več različnih delov zakonodaje, ki urejajo njihovo embalažo, uporabo in odstranjevanje, vendar je njihova razvrstitev odvisna od ravni nikotina, ki ga vsebujejo. V skladu s predpisi CLP mešanice E-tekočin, ki vsebujejo več kot 1.67 % nikotina je razvrščenih kot âstrupenoâ; med 0.25% in 1.66% so škodljivi; in pod 0.25% sploh niso razvrščeni.

Evropska unija (EU) je vzpostavila regulativni okvir za e-cigarete kot del svoje širše revizije direktive o tobačnih izdelkih (TPD), ki ureja tobačne izdelke v EU. To je začelo veljati maja 2016. V skladu z TPD je dovoljeno dajanje e-cigaret na trg, če je odmerek nokotina manjši od 20 mg/ml. Če odmerek preseže to vrednost, jih je treba prodajati pod zdravniškim dovoljenjem in jih je treba prodajati kot zdravila brez recepta, kot so žvečilni gumi in obliži.

· Obvezno obveščanje potrošnikov o uporabi/skladišču; zasvojenost/strupenost; sestavine; vsebnost nikotina in dobava na odmerek; in zdravstvena opozorila, vključno z opozorili o vsebnosti nikotina, ki pokrivajo 30 % sprednje in zadnje strani embalaže

· Pravila, ki zahtevajo, da e-cigarete dovajajo dosledne odmerke nikotina

· Varnostni ukrepi, kot so zaponke, varne za otroke, in obveznost, da sestavine, razen nikotina, ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi

V skladu z TPD imajo e-cigarete/tekočine tudi omejitev velikosti 10 ml za posode za ponovno polnjenje e-cigaret in 2 ml za kartuše in rezervoarje.


Oznake CLP za nikotinske pripravke morajo vsebovati:

· Identifikatorji izdelka â to lahko vključuje trgovska imena ali druge oznake izdelka kot tudi številko EC za nikotin (EC 200-193-3)

· Pravilni stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

· Piktogram nevarnosti âstrupeno

· Opozorilna beseda (bodisi âopozoriloâ ali ânevarnostâ)

· Ime, polni naslov in telefonska številka (stacionarna, ne mobilna) dobavitelja

· Nazivna količina snovi ali zmesi v embalaži, ki je na voljo širši javnosti (razen če je to navedeno drugje na embalaži)

· Identifikacija nevarnih sestavin pripravka. Raven vsebnosti nikotina kot odstotek mase glede na prostornino mora biti jasno prikazana

· Številke serije, datumi poteka in nazivna prostornina vsebine morajo biti prikazani tudi na etiketi (5 ml/10 ml itd.)

Zasnova etikete mora zagotavljati, da piktogram za nevarnost ter stavki o nevarnosti in previdnostni stavki jasno izstopajo in so lahko berljivi. Ko je paket normalno odložen, se morajo opozorila brati vodoravno.

E-cigarete in taktilne opozorilne nalepke:

Ker je nikotin razvrščen kot strupena snov, morajo imeti izdelki e-cigaret embalažo, varno za otroke, in morajo imeti opozorilne nalepke na dotik, ki slepe in slabovidne opozarjajo, da rokujejo z nevarnim izdelkom.

Taktilne opozorilne nalepke je treba namestiti na vse izdelke, ki so razvrščeni kot strupeni, zelo strupeni, jedki, škodljivi, zelo vnetljivi in ​​lahko vnetljivi, kot tudi na nekatere aerosole, ki so razvrščeni kot škodljivi, strupeni ali jedki.

Taktilne opozorilne nalepke je treba izdelati v skladu s standardom EN ISO 11683, ki določa podrobne specifikacije nalepke, ki je lahko prikazana kot:

· Dvignjen enakostranični trikotnik v okvirju dolžine 16 â 20 mm in debeline 1,5 â 1,9 mm. (vogali trikotnika morajo biti čim bolj ostri in trikotnik mora biti dvignjen 0,25 â 0,5 mm nad površino nalepke)

· Manjši dvignjen enakostranični trikotnik v okvirju dolžine 8 -10 mm in debeline 0,8 â 1,2 mm

· Zelo majhen poln trikotnik s stranicami dolžine 3 â 4 mm

· Po 3 pike v obliki prisekanega stožca, enakomerno razporejene. Premer pike mora biti med 1,8 â 2,2 mm in imeti višino med 0,25 â 0,5 mm. Pike morajo biti med 3 in 9 mm narazen (od sredine do sredine)

Taktilnega opozorila ne smete namestiti na površine, ki se med običajno uporabo odstranijo, niso obvezna na zunanji embalaži, kot so kartonske škatle, ki ščitijo steklenice.

Ne smejo biti nameščeni v bližini drugih reliefnih ali dvignjenih vzorcev, ki bi lahko povzročili zmedo.

Če ima embalaža podstavek, mora biti otipljivo opozorilo nameščeno na pokončni površini blizu roba, konica trikotnika pa mora biti nameščena znotraj 50 mm od dna embalaže (ali čim bližje pokrovu, če obstaja). brez dna).

Če embalaža nima podlage (kot so cevi ali kartuše), mora biti otipno opozorilo nameščeno na rami okoli nastavka cevi. Pri aerosolih mora biti taktilno opozorilo nameščeno tam, kjer je prst nameščen za upravljanje pršila.

Če je opozorilo na plastični embalaži s polno odprtino, mora biti na rokovalni površini čim bližje odprtini.

Opozorilo na dotik mora ostati otipljivo v celotni pričakovani življenjski dobi izdelka.

Vsi izdelki e-cigaret, ki niso pravilno označeni ali ne vključujejo opozorilne nalepke na dotik, bodo lahko zaseženi zaradi neskladnosti s predpisi CLP.